บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและกลุ่ม นักลงทุนชาวสิงคโปร์ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเนื่องจากเห็นว่า ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ยังคงมีช่องทางการทำธุรกิจได้อีกมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนเป็น 450 ล้านบาทโดยการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมและทีมผู้บริหาร การเข้ามาถือหุ้นเพิ่มโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า 20 ปี ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทีมผู้บริหารเหล่านี้เป็นทีมงานที่มีความสามารถในการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ได้รวมกลุ่มกันตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่ถนัดและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ ในการให้บริการ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สถานที่ตั้ง

ทุนจดทะเบียน

Home Page

E-mail

โทรศัพท์

โทรสาร

แผนที่บริษัท

แผนที่สาขา

บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
0107556000698
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
613 ล้านบาท
www.sgroup.co.th
info@sgroup.co.th
0-2022-8888
0-2158-7948

แผนที่บริษัท 1    แผนที่บริษัท 2

แผนที่อยุธยา    แผนที่ชลบุรี    แผนที่ระยอง